‘Aanwezig in overweldiging’

WORKSHOP van 4 halve dagen door de lozevosprojects

Een samenwerkingsverband tussen Jan De Vos en Jessie Delooz

Overweldiging in zorg- en hulpverlening is onvermijdelijk.  30 jaar als heldhaftige zorgverleners in het werkveld hebben ons laten ervaren hoe heilzaam het is om op regelmatige tijdstippen samen met lotgenoten bewust de ruimte te nemen om ervaringen te delen. Om stil te staan bij ons vak, de impact ervan op ons leven, en het verschil te merken tussen ‘overweldiging’ en ‘overgeleverd zijn’.

In deze workshop willen we daar de mogelijkheid toe bieden.

Zorg-/hulpverlening aan mensen en systemen in (psychische) nood vraagt een dosis heldhaftigheid. Er is een zekere missie, roeping, ‘liefde’ nodig om telkens weer getuige te kunnen en willen zijn van menselijk lijden.

Als we de tijd nemen en vanop een afstand te kijken, merken we dat deze missie niet evident is. De impact op fysiek, psychisch, sociaal en existentieel welzijn van gedreven competente zorgverleners en teams is vaak ingrijpend. Dat vergt persoonlijke veerkracht, sociale verbondenheid en steun. Persoonlijke gevoeligheid, vaak vanuit ervaringsdeskundigheid, is een waardevol goed om de empathie op te brengen die noodzakelijk is om als mens in overweldiging aanwezig te zijn.

De bereidheid om te voelen is een zegen in deze nobele missie.

De bereidheid om te voelen is tegelijk ook een kwetsbaar gegeven in deze gevaarlijke missie, waarbij secundaire traumatisatie ‘onvermijdelijk onvermijdelijk’ is.

In dit aanbod willen we de context bieden om te ontdekken wat heilzaam is voor jou, wat jij als heldhaftige zorgverlener, als collega, als mens nodig hebt om aanwezig te zijn in overweldiging.

‘Aanwezig zijn als een levend wezen samen met een ander levend wezen, daar gaat het fundamenteel om in relaties’ (Gendlin).
Hoe kunnen we als zorg-/hulpverleners daarbij ook zorgzaam omgaan met onszelf?
Zorg voor de ander vertrekt namelijk bij onszelf (Brandt, Van den heuvel).

We staan stil bij concepten als stressregulatie (eenheid van ‘lijf’ en ‘mind’, polyvagaal theorie), co-regulatie, ‘Windows of tolerance’ en ‘Frame of containment’. Verkenning van je eigen wijze bronnen gebeurt via ervaringsoefeningen geïnspireerd door Mindfulness en Focusing.

Begeleiding  Jan De Vos en Jessie Delooz

Jessie Delooz is psychiater, systeempsychotherapeute, focusing-georiënteerd psychotherapeute en trauma- en hypnosedeskundige. Coördinator van psychotherapeutisch centrum ‘De Binnentuin’. Als supervisor en opleider verbonden aan de opleiding FOT (London Focusing Institute).
www.binnentuinboutersem.be


Aanbod aan teams
: op aanvraag

Aanbod in open groep:

De workshop gaat door in De Binnentuin, psychotherapeutisch centrum www.binnentuinboutersem.be
Maximaal 12 deelnemers.
Voorafgaand wordt een kennismakingsgesprek voorzien.

eerstvolgende data:
coming soon

prijs:  360 euro pp